Tržište bez granicaVaši kupci žele da saznaju ko ste i šta nudite, bez velikog utroška svog vremena tokom dolaženja do potrebnih informacija prilikom pregleda Vašeg sajta. Iz tog razloga potrebno je detektovati ciljnu grupu Vaših klijenata i prema njihovim afinitetima izvršiti organizaciju Vašeg sajta, kao i oblikvati ga grafički na način koji će biti dopadljiv Vašim kupcima.
Slika koju odajete je Vaš prvi proizvod u ponudi. Nevezano za delatnost koju obavljate, prvi pozitivni utisak o Vašem poslovanju je korak bliže da potencijalni kupac postane sigurni kupac. Osigurati poverenje kupca, kao i uštedeti sebi vreme u aktivnostima postizanja tog poverenja, zadatak je dobro osmišljenog marketinga, čiji je jedan od ključnih elemenata konstantna prisutnost na tržištu upravo putem veb sajta. Omogućite Vašim kupcima stalnu dostupnost Vašeg proizvodnog asortimana. Predstavite svaki detalj onoga što im nudite. Učinite sebi uslugu i uštedite vreme u objašnjenju specifičnosti Vaše ponude. Ne rasipajte novac iznova štampajući aktuelne kataloge svaki put kada vršite dopunu proizvodnog asortimana. Pridružite se onima koji su to već učinili za dobrobit svog poslovanja – obezbedite sebi pristupačan veb sajt.