U cilju obezbeđenja maksimalne efikasnosti poslovanja naših klijenata, nudimo besplatno savetovanje klijenta oko izbora načina predstavljanja firmi željenom segmentu tržišta putem Internet prezentacije.
Ukoliko odlučite da realizaciju marketing promocije prepustite nama, treba da znata da se naša konsalting usluga se sastoji iz 5 faza koji imaju cilj poboljšanje prodaje usluga ili proizvoda:

Faza 1 – Analiza

Upoznavanje sa poslovnim modelom budućeg klijenta. Shvatanje potreba naših klijenata i ponuda najoptimalnije usluge za dati budžet.

Faza 2 – Sastavljanje optimalne ponude

Izrada najoptimalnije ponude za poboljšanje poslovanja. Zavisno od delatnosti i cilja ovo može uključvati ponudu optimizacije sajta za pretraživače za identifikovane ključne reči, marketing putem social media (facebook, twitter, linkedin i sl), kombinaciju oba, izradu novog sajta, sistema za upravljanje sadržajem sajta (po implementaciji promene na sajtu može vršiti bilo ko bez poznavanja programiranja, html i slicno).

Faza 3 – Implementacija

U ovoj fazi se vrši realizacija predloženog . Zavisno od kompleksnosti projekta ova trajanje ove faze može da varira.

Faza 4 – Testiranje

Obuka zaposlenih kao i predstavljanje detalja ostvarenih rezultata managementu kompanija.

Faza 5 – Uspostavljanje dugoročne saradnje

U većini slučajeva postojji mogućnost pravljenja dugoročnijih ugovora pri kojem klijent prepušta parcijalnu ili kompletnu brigu o internet marketingu Kvadra studiju.