Terminologija veb dizajna

Domen predstavlja naziv Vaše internet prezentacije.

Hostig omogućava dostupnost Vašeg sajta posetiocima.

Java je naziv za programski jezik SUN-a, a namenjen je programiranju na Internetu.

Java Script je naziv za unapredjeni Java u Netscape Script jezicki metod programiranja, za unapredjenje dinamickih HTML prezentacija.

NAT (Network Address Translation ) povećava sigurnost pristupa Internetu, omogućava i većem broju lokalnih (kućnih, office) računara da pristupe Internetu preko jedne IP adrese.

Napiši komentar