Web Vujaklija

Internet terminologija je svakako problem sa kojim se svi susreću pri svojim prvim Internet ekskurzijama. Zato je neophodno znati značenje osnovnih termina koji su ovde navedeni po svome abecednom redu:

Authentication je mera za proveru identiteta (obicno neka sifra) od korisnika koji zeli uci u neki zasticeni resurs na mrezi.

Bookmark je lista pronadjenih ili izabranih web adresa.

Browser je naziv za program (softver) kojim kao klijent vrsite pregled WWW sadrzaja u Internetu. Vodeci i najcesci browseri u upotrebi su FireFox, Chrom, MS-Internet Explorer (koji treba izbegavati).

Client/Server je odnos izmedju dva racunara, gde je klijent onaj racunar koji zeli preuzeti neku informaciju od drugog racunara, koji se tada tretira kao server, jer isporucuje te podatke.

Cookies je naziv za podatke koje server moze isporuciti u memoriju klijenta i bez zahteva od strane klijenta, a svrha im je da se olaksa sledeca poseta klijenta na istu adresu servera, tako sto su tu pohranjeni podatci o pravcima obavljene pretrage. Najcesce su programirani tako da se nakon izvesnog vremena automatski izbrisu, ali je veliki broj i onih koje je nemoguce odstraniti standardnim nacinima brisanja, tako da svako surfanje po internetu povecava broj instalisanih cookija u memoriji vaseg PC-a, gde vremenom njihov broj moze postati ekstreman, oduzimajuci vam slobodan prostor na hard-disku. Da bi se to izbeglo potrebno je da u ikoni za podesavanje funkcija vaseg browsera (u Control Panel-u) iskljucite odobrenje za prijem cookija. Inace, sve primljene cookies-e windows smesta u svoju fasciklu (direktorij) Temporary Internet Files, a poneki i u fasciklu Temp, gde ih mozete pokusati izbrisati putem Windows Explorer funkcija za markiranje i brisanje.

DNS (Domain Name System) je naziv za nacin (protokol) prevodjenja identifikacionog koda nekog kompjutera (tzv. IP brojna-adresa) koji se sastoji od cetiri grupe brojeva razdvojenih tackom, u njegov pisani izvorni oblik.

Domain (posed) je naziv za neciji samostalni memorijski prostor na nekom serveru, cime pristup tom sadrzaju nije vise podredjen nikakavom drugom naslovu (adresi), pa ima za identifikaciju samo naziv koji mu po svom izboru odredi vlasnik.

Domain Name je naziv za prevedenu (konvertiranu) adresu od nekog IP identifikacionog broja u slovno citljive i tako razumljive podatke o vlasniku tog IP-a, najcesce u vidu njegove email ili web adrese.

FAQ je naziv za listu cesto postavljenih pitanja i odgovora na neku temu, pa se takva lista najcesce instalira na web-u koji je i predstavlja.

FTP (File Transfer Protocol) je naziv za nacin (protokol) prenosa fajlova podataka sa jedne lokacije na drugu (email, download, instalacija web-a i sl.), tacnije, prenos kopije nekog digital dokumenta s memorije jednog kompjutera na drugi.

Homepage je naziv za centralnu, osnovnu stranicu web-a, koja sluzi kao polazna osnova za pregled, posto jedna prezentacija moze imati vise odvojenih stranica sa razlicitim dodatnim informacijama (kao i ovde), a cesto se koristi i samo naznaka Home koja ima isto Homepage znacenje.

HTML (Hyper Text Markup Language) je naziv programerskog jezika i metoda kojim se kreiraju WWW prezentacije za Internet.

HTTP (Hiper Text Transfer Protocol) je naziv za nacin (protocol) prenosa fajlova podataka sa jedne lokacije na drugu, kao i FTP, s tim sto http ima i ugradjenu tzv. MIME identifikaciju koja ga odredjuje kao prenosnika HTML dokumenta (web prezentacije).

HTTP Server je program (softver) neophodan onom kompjuteru koji treba pomocu njega da sluzi kao server web prezentacija za Internet klijentelu.

Hypertext je naziv za kreaciju web dokumenta koja je obogacena slikom, zvukom i dodatnim formatima ( kao i ova prezentacija).

Internet je skup povezanih telekomunikacionih mreza koje koriste TCP/IP protokole prenosa podataka. Razvio se iz ranije ARPANET mreze.

Intranet je zasebna mreza koja koristi Internet softver i protokol za komunikaciju, ali je zatvorena za samo odredjen broj korisnika. Radi se o privatnim mrezama multi-kompanija, banaka, drzavnih sluzbi, itd.

IP je skracenica od Internet Protokol.

IP Number je naziv za identifikacioni broj nekog kompjutera kojeg on ima u mrezi, a sastoji se od cetiri grupe brojeva odvojenih tackom (npr. 197.12.75.995). Kako IP broj zavisi od ulaznog Provider servera, tako jedan te isti kompjuter moze imati vise IP brojeva za ucesce u mrezi.

ISP (Internet Service Provider) je naziv za Provider-a, to jeste firmu-posrednika preko koje ste se predplatili za ucesce u mrezi i preko cijeg servera i ulazite.

Java je naziv za programski jezik SUN-a, a namenjen je programiranju na Internetu.

Java Script je naziv za unapredjeni Java u Netscape Script jezicki metod programiranja, za unapredjenje dinamickih HTML prezentacija.

JPG, PDF, GIF su nazivi za format,vrstu digitalne grafike.

Plug-in (dodatak, umetak) je naziv za naknadni dodatak nekom programu (softveru), a koji mu onda omogucava obavljanje nekih funkcija (radnji) koje on ne poseduje u svojoj standardnoj verziji. Plug-in mora biti uradjen namenski, tako da se funkcionalno nadovezuje na neki softver koji ga treba prihvatiti kao svoje nove funkcije.

Resolution je naziv za sposobnost monitora u prikazu neke prezentacije. Meri se brojem razlicitih tacaka (piksela) koje moze realizovati na svojoj povrsini za prikaz, pa sto je taj broj veci tim je veca i verodostojnost prikaza, ili rezolucija, nekog monitora. Izracunava se mnozenjem broja tacaka iz jedne linije u vertikali i jedne u horizontali (npr. 800×600).

Search Engine je naziv za pretrazivac adresa u Internetu (Yahoo, Firebal, GoTo, itd).

Server je naziv za kompjuterski sistem koji u mrezi stoji stalno otvoren za razmenu podataka pod svojim Domain-om, kao naslovom za svoje prepoznavanje.

Tag (oznaka, marker) je rec koja se u kompjuterskoj terminologiji koristi u smislu markiranja, ili posebnog oznacavanja.

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) je naziv za skup protokolarnih pravila na kojima se zasniva Internet komunikacija (nacin adresiranja, upotreba slova i znakova interpukcije, itd).

URL (Uniform Resource Locator) je naziv za potpunu Internet adresu, koja kao takva u sebi sadrzi i informaciju o nacinu pristupa nekoj lokaciji i obicno zapocinje sa http:// . Na primer, prisustvo naznake www u nekoj adresi, daje na znanje da se radi o web prezentaciji. Dodatnim naznakama (tagovima) u URL-u se moze naznaciti direktan ulazak na neku dodatnu stranicu u tom web-u, cime se izbegava otvaranje putem Homepage stranice, itd.

Update (aktualiziranje) je termin kojim se oznacava postupak nadogradnje nekog programa (softvera) u njegovu noviju verziju, koja je u medjuvremenu nastala dodatnim razvojem u programerskoj kuci koja ga je kreirala.

Virtual Server je naziv za kompjuter-server koji omogucava da na njemu instalirate svoju prezentaciju, pa cak i svoj samostalni server Domain, cime se resavate obaveze za neprekidno ukljucenje svoje masine u Internet mrezu, posto on tada obavlja i vasu ulogu, prestavljajuci se sa vise Domain adresa u mrezi. Tu vrstu usluge koristi i vecina Provider-a, izbegavajuci relativno skupo iznajmljivanje vlasite stalne veze u Internetu, jeftinijim zakupom odredjene kolicine gigabajt prostora na nekom Virtual Server-u. Tada samo po potrebi kontaktiraju u mrezi sa tim svojim Domain-om obavljajuci putem odredjene sifre povremene izmene u sadrzaju svoje prezentacije ili serverske konfiguracije.

WWW (World Wide Web), ili kako je uobicajeno- Web, je naziv za Internet distribuciju digitalnih podataka, na relaciji klijent / server, koja je zasnovana na http protokolu za tele-komunikaciju, kreiranom u CERN High Energy Physics Laboratories (Geneve), 1991. godine.

Napiši komentar