Razbijanje iluzija i postavljanje zdravih temelja

Vremenom se ne može upravljati. Možemo upravljati jedino sobom i načinom na koji koristimo vreme.

    Ako je upravljanje vremenom tako dobro, zašto ga svi ne koriste?

  • Ne znaju za to
  • Previše su lenji da planiraju
  • Uživaju u stresu i završavaju stvari u poslednji čas
  • Uživaju u upravljaju krizama

A zašto bi Vi trebalo da koristite upravljanje vremenom?
Ako ste ikada proveli dan u neprestanoj jurnjavi, jedva stigli do toaleta, stigli kući sa glavoboljom i shvatili da ništa bitno tog dana niste uradili…Ogovor znate sami.

Kako je moguće da se tako nešto dogodi?
Jednostavno, jer ne posvećujemo pašnju pravim i bitnim stvarima.

    Kako prevazići ovakvu situaciju?

  • Koncentrišite se na ono što želite postići, a ne na rad samo po sebi.
  • Postavite prioritete

Upravljanje vremenom ima za cilj da osigura da vreme trošite na Vama najbitnije stvari i da se kući vraćate zadovoljni onim što ste postigli tog dana.

Napiši komentar